Klachten & Feedback

Als u bij ons onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat uw behandelaar al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen.

Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Klacht, compliment of feedback indienen

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelaar. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Geef dit tijdig aan, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien u er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met uw behandelaar bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met diens leidinggevende.

Klachtenfunctionaris

Indien een gesprek met uw behandelaar of diens leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@verwijder-dit.handtherapie.nl.

Advies & Ondersteuning

Als u het moeilijk vindt uw behandelaar, diens leidinggevende of de klachtenfunctionaris rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met en het opstellen van een brief aan uw behandelaar. De regionale en provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Klik hier voor meer informatie. 

Indien u hiermee onvoldoende bent geholpen óf als u de klacht niet bij de praktijk/kliniek zelf wilt indienen, zijn er verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Afhankelijk van of uw klacht betrekking heeft op uw ergo- of fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker of revalidatiearts.

Klacht Ergotherapie

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt. In dat geval kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via de website www.klachtenloketparamedici.nl. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over het indienen van een klacht.

Klacht Fysiotherapie

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie of de Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie en het Regionaal Tuchtcollege. De keuze voor een van deze instanties hangt af van wat u wilt bereiken met uw klacht.

Alle instanties gaan vertrouwelijk om met uw klacht. Als u gebruik wilt maken van de Klachtencommissie dan download u het ‘formulier Klachtencommissie’ via www.keurmerkfysiotherapie.nl. Indien u een klacht wilt indienen bij de Commissie van Toezicht vult u het ‘formulier Commissie van Toezicht’ in via de website www.keurmerkfysiotherapie.nl.

Klacht Revalidatiearts

Komt u er niet uit met uw revalidatiearts en/of heeft u een ernstige klacht dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). De Geschillencommissie EZa is een in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) door het Ministerie van Volksgezondheid erkende geschillencommissie. Klik hier voor meer informatie.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06 Plan een intake