Besluit zorgverlening Xpert Handtherapie - Coronavirus

Besluit zorgverlening Xpert Handtherapie - Coronavirus

Als keten van gespecialiseerde centra voor handtherapie neemt Xpert Handtherapie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en patiënten heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Daarom hebben wij besloten om uitsluitend nog spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Zorg die kan worden uitgesteld stellen we uit en onze poliklinische afspraken worden alleen nog telefonisch of online gevoerd.

In overleg met diverse instanties en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen. Daarbij bekijken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld traumazorg).

Het besluit geldt voor alle merken (verzekerd en niet verzekerde zorg) van Equipe Zorgbedrijven in zowel de eerste- als tweedelijnszorg:

  • Xpert Handtherapie
  • Xpert Clinics Revalidatie
  • Xpert Clinics Hand- en polszorg
  • Xpert Clinics Orthopedie
  • Xpert Clinics Proctologie
  • Oogkliniek Heuvelrug
  • Velthuis kliniek

Met onze patiënten zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen en danken wij reeds bij voorbaat voor hun begrip.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak