Kwaliteit

Kiest u voor een behandeling bij een van onze centra, dan kiest u voor kwaliteit. Ons team van medewerkers is elke dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit. Onze kwaliteit en veiligheidskeurmerken garanderen u dat wij aan alle eisen voldoen.

Verzekerd van kwaliteit

Onze specialistische handencentra werken samen onder de naam Xpert Handtherapie. Al onze behandelaars zijn gespecialiseerd in de zorg gericht op de hand, pols, elleboog en schouder. Ze zijn volledig op de hoogte van de meest recente, internationaal geaccepteerde behandelconcepten.

Daarbij beogen we een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om de ontwikkeling en uitbreiding van handtherapie in Nederland. We houden ons bezig met wetenschappelijk onderzoek. We leiden zelf handtherapeuten op en hebben daarnaast samenwerkingsverbanden met meerdere opleidingen voor fysio- en ergotherapie. Zo tillen we samen de zorg in Nederland naar een hoger plan.

Aanvragen medisch dossier

Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (privacy@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl) of per post versturen.

Bent u voor 2016 patiënt geweest bij Handencentrum EU?

Xpert Handtherapie is ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die specifieke eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met dit certificaat laten we zien dat onze organisatie zodanig georganiseerd is dat we aan alle voorwaarden voldoen om u de beste zorg te kunnen leveren. 

We meten onze prestaties. Zo meten we de resultaten van onze behandelingen met ‘uitkomstmetingen’. Deze uitkomstmetingen focussen zich bijvoorbeeld op de mate waarin uw klachten zijn afgenomen of de verandering in uw levenskwaliteit na de behandeling. We willen hiermee transparant zijn over onze resultaten en we kunnen u voorlichten over het verwachte resultaat. 

Ons kwaliteitsteam werkt nauw samen met de behandelaars en het management, aan alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. U kunt ons zelf ook helpen om de zorg te verbeteren. Dit kunt u doen door uw ervaring met ons te delen middels het invullen van een klanttevredenheidsenquête in het kader van onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. Uw behandelaar vraagt u hier toestemming voor en verstuurt u een online vragenlijst.

U kunt uw ervaring ook delen op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. Zo helpt ZorgkaartNederland u om een keuze te maken in de zorgaanbieder die het beste bij u past.

Jaarlijks leveren wij de prestaties op de door de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGJ) gevraagde gegevens. Voor de IGZ maken deze gegevens deel uit van het instrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

Alle acties rondom de behandeling leggen wij vast in een geprotocolleerd, elektronisch patiënten dossier (EPD). Het EPD is één van de kwaliteitseisen die door de overheid en de zorgverzekeraars verplicht worden gesteld. Het EPD helpt ons bij het gestructureerd werken aan uw herstel en het behandeltraject wordt ondersteund door specifieke behandelprotocollen gebaseerd op internationale richtlijnen. U heeft altijd recht tot inzage van uw dossier.

Xpert Handtherapie heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland overeenkomsten afgesloten. Met vele zorgverzekeraars hebben wij een bijzondere relatie. Veel zorgverzekeraars werken met twee soorten overeenkomsten, basis- en intensieve overeenkomsten. Wij hebben veelvuldig intensieve overeenkomsten afgesloten omdat wij gecertificeerd Plus Praktijk zijn.

Dit betekent dat wij aan extra eisen op het gebied van kwaliteit voldoen, waaronder het uitvoeren van klantervaringsonderzoeken, het bijhouden van een elektronisch patiënten dossier (EPD) en het toetsen van de kwaliteit van ons werk.

Ons kwaliteitsteam houdt zich bezig met het bewaken van de kwaliteit binnen onze vestigingen. Zij coördineert onder andere de naleving en verbetering van de behandelprotocollen en de verslaglegging in elektronisch patiëntendossier.

Dankzij een dynamisch en progressief beleid wordt de kwaliteit voortdurend geoptimaliseerd en garanderen wij het behoud van onze keurmerken.

​De Functionaris Gegevensbeschermer voor RevaClinic is Maya Renders (Zorgpraktijken).

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06 Plan een intake