Kwaliteit

Kiest u voor een behandeling bij een van onze vestigingen, dan kiest u voor kwaliteit. Ons team van medewerkers is elke dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit. Onze kwaliteit en veiligheidskeurmerken garanderen u dat wij aan alle eisen voldoen.
Onze specialistische handencentra werken samen onder de naam Xpert Handtherapie. Al onze behandelaars zijn gespecialiseerd in de zorg gericht op de hand, pols, elleboog en schouder. Ze zijn volledig op de hoogte van de meest recente, internationaal geaccepteerde behandelconcepten.

Xpert Handtherapie werkt intensief en geïntegreerd samen met Xpert Clinics, dé aanbieder in Nederland van gespecialiseerde chirurgische hand-, pols- en orthopedische zorg. Door de intensieve samenwerking kan de zorg optimaal op elkaar worden afgestemd. Artsen en therapeuten weten wat zij aan elkaar hebben waardoor zij een behandelplan op maat voor het gehele behandeltraject kunnen samenstellen. 

Daarbij beogen we een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om de ontwikkeling en uitbreiding van handtherapie in Nederland. We houden ons bezig met wetenschappelijk onderzoek. We leiden zelf handtherapeuten op en hebben daarnaast samenwerkingsverbanden met meerdere opleidingen voor fysio- en ergotherapie. Zo tillen we samen de zorg in Nederland naar een hoger plan.

Feedback

Complimenten, tips en klachten

Xpert Handtherapie neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. We doen ons uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact. 

Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een tip of klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). Een klacht kan betrekking hebben op uw behandeling, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend of gericht op (aspecten van) de organisatie.

De visie van Xpert Handtherapie ten aanzien van klachten: 

Wij behandelen uw klacht uiterst serieus en objectief.
Indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. 
Naast het bieden van een directe oplossing kan er lering getrokken worden uit de onvrede van patiënten om zodoende continu de kwaliteit van de aangeboden zorg te verbeteren.

Klachtenfunctionaris 

Een tip of klacht wordt binnen Xpert Handtherapie behandeld door de objectieve klachtenfunctionaris. Dat is ook uw directe contactpersoon. 

Wat moet u doen als u een tip of klacht heeft? 

Wij verzoeken u om in eerste instantie de tip of klacht te melden via een –betrokken- medewerker. Belangrijk is dat daar waar de tip of klacht is ontstaan deze ook opgelost wordt, dit kan misschien al zijn d.m.v. het aangaan van een gesprek. Indien u schriftelijk een tip of klacht wilt indienen kunt u dat doen via ons klachtenformulier.

Zodra wij deze hebben ontvangen, neemt de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u op. Samen gaat u op zoek naar een passende oplossing. 
Alle communicatie verloopt volgens de wettelijk vastgestelde termijnen. 

Mocht dit traject niet tot tevredenheid leiden dan kunt u zich melden bij een onafhankelijke erkende geschilleninstantie waar onze zorgaanbieders bij zijn aangesloten. De klachtenfunctionaris kan u hierover meer informatie geven. 

Complimenten

We zien tips en complimenten van patiënten als leerzame feedback en verwerken deze waar mogelijk altijd in onze zorgverlening. Complimenten geven wij altijd door aan de betrokken medewerker(s) op de vestiging. Ze vinden het erg leuk om positieve ervaringen en reacties te ontvangen. Door trendanalyses krijgen we zicht op wat voor u belangrijk is en waar u tevreden over bent. Een compliment kunt u ook geven middels dit meldingsformulier

Klantenervaring, klanttevredenheid en zorguitkomsten

Wij meten de zorgbeleving van onze patiënten, de effectiviteit en veiligheid op structurele basis om een compleet beeld te krijgen van onze zorgkwaliteit. Met PULSE meten wij zowel het bereikte effect als de ervaringen van onze patiënten gedurende het behandeltraject. Tijdens het behandeltraject wordt u, na toestemming, op verschillende momenten uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Op deze manier weten we hoe de behandeling verloopt en kunnen we de effectiviteit van de aangeboden behandeling bepalen en optimaliseren. Daarnaast kunnen we uitkomsten vergelijken en voorspellen, en u transparant laten zien welke uitkomsten worden verwacht.

Meer informatie over onze online vragenlijsten vindt u hier

Door middel van wetenschappelijk onderzoek samen met het Radboud UMC in Nijmegen en het Erasmus MC in Rotterdam vergroten we onze kennis. De uitkomsten uit de vragenlijsten leveren een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. Uiteraard wordt er in deze onderzoeken met anonieme data gewerkt.
U kunt uw ervaring ook delen op ZorgkaartNederland.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar kunnen delen. Zo helpt ZorgkaartNederland u om een keuze te maken in de zorgaanbieder die het beste bij u past.

Medisch dossier

Alle acties rondom de behandeling leggen wij vast in een geprotocolleerd, elektronisch patiënten dossier (EPD). Het EPD is één van de kwaliteitseisen die door de overheid en de zorgverzekeraars verplicht worden gesteld. Het EPD helpt ons bij het gestructureerd werken aan uw herstel en het behandeltraject wordt ondersteund door specifieke behandelprotocollen gebaseerd op internationale richtlijnen.

Aanvragen medisch dossier

Uw medisch dossier, inclusief beeldmateriaal (exclusief echo’s) bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving.

U heeft altijd recht tot inzage van uw dossier.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Aanvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u mailen naar mijndossier@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl of per post versturen naar Flight Forum 130, 5657 DD Eindhoven,  t.a.v. afdeling Verzekerde Zorg. 

Wij kunnen enkel het medisch dossier toesturen van uw behandeling bij Xpert Handtherapie en/of Xpert Clinics Revalidatie. Voor het opvragen van uw medisch dossier bij Xpert Clinics Hand- en polszorg verwijzen wij u naar de website van Xpert Clinics Hand- en polszorg

Als u wilt dat uw medisch dossier wordt vernietigd, kunt u het verzoek indienen middels het ‘aanvraagformulier vernietiging medisch dossier’.  
Dat formulier dient u volledig in te vullen en vervolgens, inclusief kopie ID, digitaal terugsturen naar mijndossier@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl.

Bent u voor 2016 patiënt geweest bij Handencentrum EU?

Privacy

Als u bij één van onze vestigingen komt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen. U kunt ervan op aan dat wij alles doen om de privégegevens privé te houden.

De persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om het behandelplan (zo nodig) op aan te passen. Met toestemming kunnen de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles gebruikt worden zoals het vergelijken van de zorgkwaliteit tussen verschillende behandelaars en vestigingen. 

Voorafgaand aan wetenschappelijk onderzoek, worden persoonlijke gegevens áltijd geanonimiseerd.

Wilt u meer weten welke gegevens we bewaren, waarom en wat uw rechten hierin zijn? Lees dan ons privacy statement

We hebben een Functionaris gegevensbescherming. U kunt met deze functionaris contact opnemen via 088 778 52 00 of mailen naar mijndossier@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl.

Mocht u vragen hebben over de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u een vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaats gevonden, of u komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Als het om gevoelige informatie gaat willen we u vragen de e-mail versleuteld aan ons de versturen.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak