Veelgestelde vragen

FAQ

Alles op een rijtje

Een afspraak maken bij Xpert Handtherapie is zo geregeld. Eén telefoontje en we plannen meteen een consult voor u in. Ook is het mogelijk om een afspraak in te plannen via het contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. 

Komt u voor handtherapie? Dan hoeft u zich niet te melden bij de balie en kunt u gewoon plaatsnemen in de wachtkamer. Indien u komt voor Xpert Clinics Hand- en polszorg, dan meldt u zich bij de balie.

Fysiotherapie richt zich vooral op de mobiliteit, kracht en stabiliteit. 
Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijkse activiteiten, bijv. werk, hobby’s of zelfverzorging.
De Ergotherapeut maakt de vertaalslag van de oefeningen van de fysiotherapie naar het dagelijks functioneren. 

Voorbereiding
Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Handtherapie alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de therapeut, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de therapeut Twee horen immers meer dan een.

Intake en start behandeling
Tijdens het intakegesprek wordt u onderzocht door zowel een fysiotherapeut als een ergotherapeut met de specialisatie handtherapie. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om een behandelplan op te stellen passend bij uw persoonlijke situatie. Vervolgens begint de behandeling en het plannen van de therapiesessies voor de komende weken. 

Behandelfase 1
Dit is vaak de meest bepalende fase voor het uiteindelijke herstel. Tijdens de behandelfase gaan we intensief met u aan de slag met gemiddeld 2 tot 3 therapiesessies per week. 

Tussentijdse evaluatie
Na circa 6 weken wordt uw herstel geëvalueerd aan de hand van metingen en bij de intake gestelde doelen. Ook worden tijdens de tussentijdse evaluatie nieuwe doelen opgesteld en het volgende deel van het behandeltraject afgestemd. 

Behandelfase 2
In deze fase pakken we door richting een optimale belastbaarheid en functionaliteit. De behandelvormen worden aangepast en intensiteit van de behandelingen neemt toe. Het aantal therapiesessies kan nu meestal verminderd worden naar 1 tot 2 keer per week. 

Eindevaluatie
In deze fase wordt uw herstel geëvalueerd aan de hand van metingen en de gestelde behandeldoelen. Als de optimale situatie is bereikt, wordt het behandeltraject afgerond. Soms is het zinvol het traject nog even voort te zetten. In dat geval maken we in onderling overleg vervolgafspraken. 

In veel gevallen wordt uw behandeling vergoed. Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 
Indien u bent doorverwezen door één van de chirurgen van Xpert Clinics, dient u rekening te houden met de verschillende financiële trajecten die de zorg van de handchirurgen en handtherapeuten kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening brengt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of fysio- en/of ergotherapie worden vergoed.

Eigen Risico
Bij alle ergo- en fysiotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. 

Fysiotherapie
Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per verzekeringsmaatschappij, het type aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Niet-chronische aandoeningen krijgen geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij ‘chronische indicaties’ waarvoor veel fysiotherapie nodig is (zoals operaties en breuken) vindt vergoeding vanaf de 21e behandeling plaats vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid erop te letten of u het aantal verzekerde behandelingen overschrijdt. Indien u eerder in het jaar al fysiotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere fysiotherapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij uw fysiotherapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen bij ons die u vergoed krijgt door uw verzekeraar. Voor cliënten die zich niet of onvoldoende voor fysiotherapie hebben verzekerd, komen de kosten van de behandelingen voor eigen rekening. U kunt deze achteraf niet reclameren.

Ergotherapie
In veel gevallen wordt voor uw behandeling ook een ergotherapeut ingeschakeld. Mocht een spalk nodig zijn voor uw herstel, dan zal de ergotherapeut deze aanmeten. Vanaf 1 januari 2021 dienen alle spalken te worden betaald door de patiënt zelf. U krijgt een factuur via Infomedics die u later kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit geeft echter geen garantie dat u deze vergoed krijgen. 

Als u niet tevreden bent over de behandeling door uw therapeut, of u heeft klachten over de gang van zaken binnen onze organisatie, dan kunt u dat kenbaar maken en bespreken met uw behandelend therapeut. De praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie en de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. 
Ook kunt u via dit formulier een compliment, klacht of feedback indienen.

De eerste 3 tot 5 dagen na de operatie/wondhechting dient u de wond te bedekken met een douchezak of iets vergelijkbaars tijdens het douchen. Baden is af te raden zolang er zich nog hechtingen in de wond bevinden. Laat de wond niet weken. 
Vanaf 3-5 na de operatie is het goed om de wond af en toe te spelen met water (geen zeep) onder een rustig stromende straal. Dep de wond hierna voorzichtig droog met een schone handdoek of tissue. Laat de huid nog even aan de lucht drogen, voordat u deze (eventueel) weer verbindt of afdekt. 

Dit is afhankelijk van uw aandoening of het type operatie. U kunt ervan uitgaan dat u gemiddeld 2 tot 3 therapiesessies per week heeft. Na uw tussentijdse evaluatie bespreekt u met uw therapeut of het aantal sessies verminderd kan worden tot 1 tot 2 keer per week. Hoe lang het totale traject duurt is afhankelijk van uw aandoening of het type operatie en van uw eigen herstel.

Handtherapie is een intensief traject. De eerste twaalf weken is de meeste winst te behalen. Het kan dus zijn dat u in het begin regelmatig voor behandeling moet komen bij uw therapeut(en), ook als dat misschien belastend voor u is. Toch is het belangrijk dat u geen afspraken mist, zo nodig ook in het weekeinde. Want als u bijvoorbeeld enkele weken verkeerd oefent, kan dat blijvende schade geven aan uw hand of pols. De handtherapeut wil dus – letterlijk en figuurlijk – een vinger aan de pols houden.

Als u vlak na een operatie moet gaan oefenen, is het logisch dat dat pijnlijk is. Uiteraard proberen we de pijn wel binnen acceptabele grenzen te houden. Tijdens het intakegesprek zult u de oefeningen doornemen met uw therapeut. Die kan u aangeven of de pijn normaal is of niet. Mocht u toch twijfelen, neem dan contact op met uw therapeut.

Dit is afhankelijk van de operatie die u heeft gehad. Tijdens het intakegesprek en de behandeling wordt met uw therapeut besproken wat u wel en niet mag na een operatie. Dit intakegesprek vindt over het algemeen plaats binnen 3 tot 5 dagen na de operatie. Bent u al bij uw therapeut geweest voor behandeling en heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met uw therapeut. 

Formeel bepaalt uw bedrijfsarts wanneer u weer in staat bent om werkzaamheden te hervatten. Onze handtherapeuten zullen altijd proberen u zoveel mogelijk in dit traject te ondersteunen. Om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken hoeft u niet altijd te wachten tot u volledig genezen bent.

Zodra u uw hand weer gaat gebruiken voor uw werk, oefent u hem namelijk ook. We zullen u dus altijd stimuleren om, zodra uw herstel het toelaat, weer aan de slag te gaan.

Dit is afhankelijk van de operatie die u heeft ondergaan, de klachten die u heeft en het soort sport dat u weer wil doen. Wat u wel en niet mag na de operatie wordt besproken met uw behandelaar. 

Dit is afhankelijk van de operatie die u heeft ondergaan en de klachten die u heeft. Wat u wel en niet mag na de operatie wordt besproken met uw behandelaar. 

Dit is afhankelijk van de operatie die u heeft ondergaan en de klachten die u heeft. Wat u wel en niet mag na de operatie wordt besproken met uw behandelaar. 

Over het algemeen geldt dat u niet mag autorijden met een spalk. In de meeste gevallen bent u niet verzekerd indien u als bestuurder betrokken raakt bij een ongeval terwijl u de spalk draagt. Dit geldt ook in het geval van een kleine spalk. Mocht u toch willen autorijden met een spalk, neem dan contact op met uw autoverzekeraar. 

Uw handtherapeut vertelt u hoe vaak en hoe lang u de spalk dient te dragen. Na een ongeval of een operatie is dit afgestemd met uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u zich aan deze adviezen houdt. 
Of de spalk tussendoor af mag, is afhankelijk van uw persoonlijke behandeltraject. Dit bespreekt u samen met uw behandelaar. 

De spalk is gemaakt van (plat) materiaal wat door verhitting in de goede vorm is gebracht. De spalk verliest zijn vorm echter ook weer bij nieuwe verhitting. Vermijd daarom temperaturen hoger dan 50 graden en langdurige warmte. Leg de spalk dus niet op de verwarming en houd de spalk uit de felle zon (zeker achter glas). De spalk mag ook niet in de wasmachine of vaatwasser. Spalkmateriaal kan in de loop van de weken iets verkleuren en onfris gaan ruiken. De verkleuring gaat vaak niet geheel weg. U kunt dit proces vertragen door de spalk regelmatig schoon te (laten) maken met lauwwarm water en schoonmaakmiddel. Ook kunt u de spalk voor een uur in de diepvries leggen om de geur te verminderen. Om te voorkomen dat uw spalk snel vuil wordt, kunt u bij bepaalde activiteiten, zoals tuinieren en afwassen, een handschoen over de spalk dragen. 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06 Plan een intake