Vergoeding

Vergoeding 1e lijn

Het is niet meer vanzelfsprekend dat u de kosten voor fysiotherapie van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Wanneer het echter gaat om een chronische aandoening (daaronder vallen onder andere behandelingen na een operatie, reuma, dystrofie en botbreuken) wordt de therapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Niet chronische aandoeningen krijgen geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgen alleen nog kinderen onder 18 jaar deze fysiotherapie vergoed. Volwassenen krijgen hun behandelingen alleen vergoed als zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per verzekeraar, het type aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Bovendien is het aantal behandelingen en de duur van de behandeling afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend, om aan de hand van uw polisvoorwaarden na te gaan of u bent verzekerd voor fysiotherapie en zo ja, op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar als u een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Soms kunt u vanuit een aanvullende verzekering aanspraak maken op een uitbreiding van het aantal uur. Er zijn vastgestelde tarieven voor ergotherapie.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om erop te letten of u het aantal behandelingen waarop u recht heeft overschrijdt. Behandelingen die niet worden vergoed door uw verzekeraar worden bij uzelf in rekening gebracht conform de tarieven fysio- en ergotherapie.

Indien u eerder in het jaar al fysio- of ergotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere therapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij de therapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen dat u bij ons vergoed krijgt. Behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, komen voor uw eigen rekening. U kunt hierover achteraf niet reclameren.

Overleg bij vragen over de vergoeding met uw therapeut.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen en opzoeken

  • Status van uw betaling controleren
  • Betalingsvoorwaarden vinden
  • Betalingsregeling treffen
  • Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.
  • Veelgestelde vragen bekijken.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Bij alle ergotherapie behandelingen en bij fysiotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt €385,00 per persoon per jaar.

Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed

Voor patiënten die zich niet of onvoldoende voor fysio- en ergotherapie hebben verzekerd geldt de tarievenlijst fysio- en ergotherapie.

Vergoeding 2e lijn

Tweedelijnsrevalidatiezorg worden vergoed uit de basisverzekering. In het geval van ongecontracteerde zorg is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type polis van de basisverzekering: de restitutie- of naturapolis. Verzekerden met een restitutiepolis hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten.

Bij een naturapolis kan in de polis zijn opgenomen dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Gecontracteerde zorg wordt altijd volledig vergoed, ongeacht het type polis.

Indien u niet bent verzekerd dient u de behandeling middels een factuur te betalen. Voor de aanschaf van verkoopartikelen en/of eigen bijdragen aan spalkmateriaal geldt dat u deze kan pinnen.

Zorgverzekeraars kunnen contracten afsluiten met zorgaanbieders. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg. Dit betekent dat wij direct een tweedelijnszorg declaratie mogen indienen bij de zorgverzekeraar, zonder hier vooraf goedkeuring voor te moeten aanvragen.

Wij hebben met een aantal verzekeraars geen contract afgesloten. Dit betekent dat wij een machtigingsaanvraag moet indienen bij de zorgverzekeraar om goedkeuring te krijgen voor het leveren van deze zorg. Goedkeuring van deze aanvraag kan enige tijd duren. In overleg met de arts wordt besloten of de behandeling wel al kan worden opgestart.

Indien wordt besloten om de behandeling op te starten voordat de toestemming van de verzekeraar is gegeven moeten een aantal zaken duidelijk zijn. De intake bij de arts en een beperkt aantal behandelingen bij de fysio- of ergotherapeuten worden ook zonder goedkeuring van de verzekeraar vergoed.

Echter, indien u in de periode waarin de aanvraag bij de verzekeraar loopt meer behandelingen ondergaat, dan worden de behandelingen bij de fysio- en ergotherapeut gedeclareerd als zijnde eerstelijnszorg. Dit geldt ook indien de aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen. Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan het zijn dat u deze kosten zelf moet betalen. U bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van uw afspraken met de verzekeraar en contact op te nemen wanneer de machtigingsprocedure te lang duurt.

Indien de aanvraag bij de zorgverzekeraar wordt goedgekeurd, dan worden de kosten voor de behandeling door ons of door u gedeclareerd bij de verzekeraar. Of u dit moet doen of dat wij dit voor u mogen doen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar De declaratie gebeurt altijd na het afronden van het behandel (sub)traject. In het geval dat wij de kosten voor u mogen declareren tekent u hiervoor een ‘Akte van Cessie’. Hiermee draagt u de aanspraak op de verzekeraar aan ons over, wat ons in staat stelt de kosten bij de verzekeraar in rekening te brengen.

Wij brengen voor de gecontracteerde anderhalve en tweedelijnsrevalidatiezorg het tarief in rekening dat is vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraar. Voor de ongecontracteerde zorg brengen wij het tarief in rekening dat is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Wij hebben daar zelf geen invloed op.

Bij alle fysio- en ergotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt € 385,00 per persoon per jaar.

Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Oefenmateriaal en hulpmiddelen

Soms adviseert uw fysio- of ergotherapeut u (bij oefeningen) materialen te gebruiken. Wij bieden u de mogelijkheid om ze via ons te kopen. Bekijk de prijslijst oefenmateriaal en hulpmiddelen. 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06 Plan een intake