Vergoeding-bij-xperthandtherapie

Vergoeding

Vergoeding fysio- en ergotherapie

Handtherapeuten

Bij Xpert Handtherapie wordt u door een team van ergotherapeuten en fysiotherapeuten behandeld. Alle therapeuten van Xpert Handtherapie zijn gespecialiseerde handtherapeuten en geregistreerd in het kwaliteitsregister van hun beroepsgroep. 

Behandeltijd

Uw eerste afspraak bij onze handtherapeuten is altijd een combinatie van intake en behandeling. Hiervoor worden twee tijdslots gepland van in totaal 50 minuten. Als u door een ergo- en een fysiotherapeut wordt behandeld, dan zullen zij beiden een intake en een behandeling plannen. Daarnaast kan bij de ergotherapie, afhankelijk van uw hulpvraag, meer tijd worden gereserveerd. Een gemiddelde zitting duurt 25 minuten.

Combinatie met behandeling Xpert Clinics

Indien u bent doorverwezen door één van de chirurgen van Xpert Clinics Hand- en polszorg, dient u rekening te houden met de verschillende financiële trajecten die de zorg van de handchirurgen en handtherapeuten kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening brengt.

Fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar, het type aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Aandoeningen die de zorgverzekeraar kenmerkt als 'niet-chronisch' worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze komen dan uit de aanvullende verzekering of zijn voor eigen kosten. Bij aandoeningen die de zorgverzekeraar kenmerkt als 'chronisch' (bijv. na een breuk of operatie), worden de eerste 20 behandelingen worden dan deels of geheel vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, gaat het vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering (hierbij wordt eerst het eigen risico aangesproken).

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om aan de hand van uw polisvoorwaarden na te gaan of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en zo ja, op hoeveel behandelingen u recht heeft. Het is uw eigen verantwoordelijkheid erop te letten of u het aantal verzekerde behandelingen overschrijdt. Indien u eerder in het jaar al fysiotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere fysiotherapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij uw fysiotherapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen die u bij ons vergoed krijgt door uw verzekeraar. Bent u niet of onvoldoende voor fysiotherapie verzekerd, komen de kosten van de behandelingen gedeeltelijk of in zijn geheel voor eigen rekening. U kunt deze achteraf niet reclameren.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak voor fysiotherapie of ergotherapie is €40,90. 

Hier vindt u een overzicht van onze actuele tarieven. 

In veel gevallen wordt voor uw behandeling ook een ergotherapeut ingeschakeld. Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijkse activiteiten, bijv. werk, hobby’s of zelfverzorging.
Mocht een spalk of brace nodig zijn voor uw herstel, dan zal de therapeut deze op maat maken of aanmeten. De vergoeding van de spalk/brace (materiaal) is persoons gebonden en afhankelijk van uw verzekering. 

U krijgt per jaar maximaal 10 uur ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Verschillende verzekeraars vergoeden daarnaast extra uren uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u om over de vergoeding van de spalk/brace en/of de extra uren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid erop te letten of u het aantal verzekerde uren overschrijdt. Indien u eerder in het jaar al bent behandeld of op dit moment bijvoorbeeld bij een andere ergotherapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij uw ergotherapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal uren die u bij ons vergoedt krijgt door uw verzekeraar. Bent u niet of onvoldoende voor de overige uren verzekerd, dan komen de kosten van deze uren voor eigen rekening. U kunt deze achteraf niet reclameren. 

Hier vindt u een overzicht van onze actuele tarieven. 

Bij alle ergo- en fysiotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2021 betreft het eigen risico van €385,-. Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Tot 24 uur voor de afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen of wijzigen. Dit kan via het centrale telefoonnummer 088 778 52 06 of via info@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl. Afspraken die u niet tijdig afzegt en/of afspraken waarbij u niet verschijnt, moeten wij bij u persoonlijk in rekening brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze afspraken niet. Hiervoor geldt de tarievenlijst fysio- en ergotherapie

Xpert Handtherapie biedt altijd de mogelijkheid om de afspraak waarvoor u fysiek verhinderd bent om te laten zetten in een digitale beeldbelafspraak, ook bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen. Onze therapeuten zijn uitstekend in staat om hier volwaardige invulling aan te geven.  

Sommige verbandmiddelen voor wondverzorging krijgt u via uw handtherapeut. De kosten worden door ons, via de leverancier, rechtstreeks bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Het kan zijn dat u een factuur ontvangt van uw verzekeringsmaatschappij indien bepaalde verbandmiddelen niet (meer) worden vergoed.

Bij de handtherapeut worden oefeningen meegegeven, waar u thuis mee aan de slag kunt. Veel van deze oefeningen kunt u terugvinden op onze website. Uw handtherapeut kan u ook adviseren om bij uw oefeningen gebruik te maken van hulpmiddelen of oefenmaterialen. Oefenmaterialen en hulpmiddelen die u bij ons aanschaft, betaalt u via een factuur van Infomedics. Deze oefenmaterialen en hulpmiddelen worden in de meeste gevallen niet vergoed door uw zorgverzekering.
Bekijk de prijslijst oefenmateriaal en hulpmiddelen.

Voor versturen en innen van onze facturen werken wij samen met Infomedics. Dit betekent dat u
en/of uw zorgverzekeraar een factuur voor onze zorg krijgt via Infomedics. De factuur wordt digitaal verzonden, tenzij anders aangegeven.

Infomedics dient namens ons de factuur voor behandelingen altijd eerst in bij uw zorgverzekeraar. Indien uw verzekeraar deze factuur niet vergoedt dan ontvangt u vervolgens de factuur zelf via Infomedics.  

Facturen voor materialen (spalken, braces, oefenmateriaal) ontvangt u altijd direct zelf vanuit Infomedics. Afhankelijk van uw zorgverzekering of zorgverzekeraar kunt u deze alsnog declareren bij uw zorgverzekeraar.
Let op: Indien u verzekerd bent bij VGZ (en onderliggende merken) worden spalken rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt deze wel of niet vergoed. Als deze niet wordt vergoed ontvangt u de factuur alsnog van Infomedics.

Regel het Online

Op de website van Infomedics  kunt u veel zaken rondom betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen en opzoeken:

  • Status van uw betaling controleren
  • Betalingsvoorwaarden vinden
  • Betalingsregeling treffen
  • Bezwaar indienen over uw factuur

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Vergoeding Revalidatie

Revalidatiebehandeling kent een andere vergoeding dan handtherapie. Revalidatiebehandeling wordt altijd vergoed uit de basisverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten. Door deze zorgverzekeraars wordt de behandeling volledig vergoed. Bij de overige verzekeraars zijn wij genoodzaakt de factuur aan u te sturen waarna u deze kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie over de vergoedingen van revalidatiezorg kunt u vinden op de website van Xpert Clinics Revalidatie

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak