Hoe ziet een behandeling bij Xpert Handtherapie eruit?

Hoe ziet een behandeling bij Xpert Handtherapie eruit?

Bij Xpert Handtherapie zien wij allerlei klachten rond de hand en pols. Dit loopt uiteen van slijtage aan een duimgewricht tot grotere traumatische letsels. Specifieke klachten vragen ook om een specifieke behandeling. Daarom zijn er verschillende behandelopties mogelijk per klacht. Het is dan ook verstandig om eerst alle opties op tafel te hebben en samen met uw handspecialist een behandelplan te maken die op dat moment het beste bij u past. Ons doel? Uw klachten verhelpen zonder operatie!

Hoe weet u welke behandeling u nodig heeft?

Als u via de specialist van Xpert Clinics Hand- en polszorg bent verwezen naar Xpert Handtherapie is er vaak al een behandeladvies gegeven. Xpert Handtherapie speelt daarop in. We starten met een intake en onderzoek, waarin wij met u kijken naar uw klachten en de beperkingen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Vanuit hier stellen we een behandelplan op, dat we vervolgens met u bespreken.

Dit is ook het geval als u rechtstreeks, of via de huisarts, bij ons terecht bent gekomen. Een verwijzing is niet altijd noodzakelijk, maar een huisarts kan wel op basis van uw gesprek u naar Xpert Handtherapie doorverwijzen. Hoe de behandeling wordt vormgegeven hangt van meerdere factoren af, zoals bijvoorbeeld leeftijd, werk, thuissituatie en overige gezondheidsklachten. Deze factoren worden allemaal meegenomen in de overweging om te kiezen voor een bepaalde behandeling.

Zijn klachten aan de hand en pols te verhelpen zonder operatie?

Sommige klachten zijn goed te verhelpen met een operatie, maar dat wil niet zeggen dat dit ook de enige oplossing is. Als er een goede kans bestaat dat de klachten ook zonder operatie verholpen kunnen worden, dan verwijzen de artsen u eerst naar Xpert Handtherapie door om te kijken of dit de klachten voldoende kan verhelpen. Mocht dit uiteindelijk niet voldoende blijken dan kan er altijd nog gekozen worden voor een operatie. Wij verwijzen u dan weer door naar Xpert Clinics Hand- en polszorg. Ook andere redenen kunnen meespelen bij de keuze voor therapie in plaats van een injectie of operatie, zoals:

  • Onvoldoende zelfredzaamheid na operatie
  • Mantelzorger en kan niet zelf weken/maanden zonder handfunctie
  • Eigen bedrijf dat niet zomaar 3 maanden stil kan liggen
  • Overbrugging van een drukke periode zoals een verhuizing, nieuwe baan etc.

Wat is het doel van een behandeling bij Xpert Handtherapie?

Het doel van handtherapie lijkt heel voor de hand liggend, namelijk: de klachten verhelpen, zonder operatie. Het lukt helaas niet altijd om alle klachten te verhelpen, maar we kunnen wel een aanzienlijk groot deel minder pijnlijk maken. Soms is de therapie daarom gericht op het bereiken van een betere handfunctie met diezelfde hoeveelheid klachten. Een andere optie is om voorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van een operatie. Bij de meeste ingrepen geldt tenslotte hoe beter u de operatie in gaat, hoe beter u eruit komt.

Toch geloven we bij Xpert Handtherapie in het verhelpen van klachten zonder operatie. De duur van een behandeling is erg afhankelijk van het doel dat u samen met de therapeut opstelt. Dit kan variëren van twee behandelingen om alleen informatie en advies te krijgen tot een behandeltraject van een half jaar bij complexe klachtenbeelden.

Wat verwachten we van u tijdens een behandeling?

Therapeuten kunnen niet alles zelf oplossen tijdens de behandeling. Bij het grootste deel van de behandelingen wordt dan ook van u, de patiënt, verwacht om thuis regelmatig te oefenen met gerichte oefeningen, die u van de handtherapeuten meekrijgt. Naast oefeningen wordt u ook begeleid in de vorm van adviezen. Denk daarbij aan aanpassingen in werk, hobby, sport en huishoudelijke taken. Iemand die dit negeert en volledig blijft belasten kan een trager herstel ervaren dan iemand die deze adviezen wel opvolgt.

Daarom is een behandeling bij Xpert Handtherapie altijd een samenwerking tussen de handtherapeuten en u. Het beste resultaat wordt behaald indien er thuis geoefend wordt en u adviezen, rondom bijvoorbeeld het nemen van rust, opvolgt. Alles om ervoor te zorgen dat u niet geopereerd hoeft te worden aan uw hand of pols!

Bent u benieuwd of Xpert Handtherapie iets voor uw klachten kan betekenen? Neem contact met ons op. U heeft niet direct een verwijzing van uw huisarts nodig

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak