Vragenlijsten

Waarom ontvangt u vragenlijsten?

Tijdens uw behandeltraject sturen we u op gezette tijden een vragenlijst toe. Door het beantwoorden van de vragen laat u ons weten hoe het met u gaat: 

  • Hoe verloopt het herstel? 
  • Welke klachten zijn er u nog? 
  • Heeft u veel pijn? 

De handtherapeuten gebruiken uw antwoorden en eventuele fysieke metingen om de voortgang van uw herstel te evalueren. Zo kunnen we tijdig signaleren of een behandeling stagneert en of u bijvoorbeeld veel pijn ervaart. Als dat nodig is, passen we de behandeling aan. Zo krijgt u altijd een optimale behandeling en zorgen we er samen voor dat u zo goed mogelijk herstelt.

Alle data die deze vragenlijsten en metingen opleveren, gebruiken we daarnaast ook om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. 

Verschillende soorten vragenlijsten

U ontvangt van ons verschillende soorten vragenlijsten:

  • Voortgangsvragenlijsten: in deze lijsten geeft u informatie over de beginsituatie en over uw herstel. Op basis van de klachten vóór de behandeling kunnen we de kans van slagen van een behandeling bepalen. Tijdens het herstel wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar de hoeveelheid pijn in rust of naar de handfunctie. 
  • Ervaringsvragenlijsten: hiermee geeft u aan hoe tevreden u bent over bijvoorbeeld uw behandelend therapeut, over de praktijk, de wachttijd en de informatie die u kreeg.

Wanneer krijgt u een vragenlijst?

De voortgangsvragenlijsten krijgt u op verschillende momenten in uw behandeltraject: voor de behandeling, 3 en 12 maanden na de behandeling. Zo kunnen we de situatie voor en na de behandeling vergelijken.

Na afloop van de behandeling ontvangt u een ervaringsvragenlijst. 

Waar worden de antwoorden voor gebruikt?

Uw handtherapeuten gebruiken de informatie uit de vragenlijsten om samen met u uw herstel te evalueren. Zo kunnen we zien of uw herstel naar verwachting verloopt. Lijkt dat niet het geval, dan kunnen we de behandeling op tijd bijstellen.
Het is een fijn idee dat uw therapeuten met u mee kunnen kijken. Zo krijgt u altijd een optimale behandeling en weet u zeker dat u de snelst mogelijke weg bewandelt naar een zo goed mogelijk herstel. 

Informatie uit de verschillende vragenlijsten gebruiken we daarnaast ook om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. 

Veelgestelde vragen

Wanneer er een vragenlijst voor u klaar staat, ontvangt u van ons een e-mail. Door te klikken op de link in de mail gaat u direct naar de vragenlijst.

Wanneer u de melding ontvangt dat er een vragenlijst klaar staat, is het fijn wanneer u die zo spoedig mogelijk invult. Zo voorkomen we dat uw behandeling vertraging oploopt, omdat we uw antwoorden nodig hebben om uw voortgang te evalueren. Zonder deze informatie zijn uw therapeuten daartoe minder goed in staat. 

Elke vragenlijst moet binnen een bepaalde termijn worden gevuld, anders levert dit een vertekend beeld op. Vult u de lijst niet op tijd in, dan ontvangt u van ons een reminder.

De meeste vragenlijsten zijn kort. Meestal duurt het niet meer dan 5 tot 10 minuten om ze in te vullen. We begrijpen dat we best wat van u vragen, maar met de informatie die u ons geeft kunnen we nóg beter uw herstel ondersteunen!

Gedurende uw behandeltraject ziet u meerdere malen dezelfde vragenlijst terug. Door op verschillende momenten dezelfde vragen te stellen, kunnen we verschillende momenten in uw zorgproces met elkaar vergelijken om te zien of het herstel naar verwachting verloopt.

De informatie gebruiken we om goed met uw behandeling van start te kunnen gaan en om uw herstel in de gaten te houden. Zien we resultaten die niet naar verwachting zijn, dan kunnen we direct bijsturen en de behandeling zo nodig aanpassen. 

Ja, we gebruiken alle data ook voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde operaties of conservatieve behandelingen. U helpt dus mee om de zorg beter te maken voor de patiënten die na u komen. We verwerken alle data anoniem en alleen met uw toestemming, uw medische gegevens blijven dus geheim.

Onze praktijk werkt voor onderzoek intensief samen met Xpert Clinics en het Erasmus MC. Door het onderzoek willen we een beter inzicht krijgen in het effect van behandelingen aan hand en pols. In verschillende studies wordt zowel gekeken naar het effect van operaties als naar de effecten van niet-operatieve behandelingen zoals spalktherapie, oefentherapie en andere vormen van handtherapie. 

Door de uitkomsten van deze studies leren we welke behandeling het beste resultaat geeft bij welke patiënten en bij welke klachten. Zo blijven we onze behandelingen continu verbeteren - ook voor de patiënten na u.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op https://www.handwriststudygroup.org

U vult de vragenlijsten in een beveiligde omgeving in. Daarvoor krijgt u van ons een persoonlijk kenmerk dat alleen bij u bekend is. Behalve uw behandelaars heeft niemand toegang tot de gegevens. Uw therapeut zal u eerst om toestemming vragen voordat hij uw medisch dossier deelt met uw huisarts of andere medische instanties. Ook voor wetenschappelijk onderzoek wordt eerst om uw toestemming gevraagd. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. We verwerken alle data anoniem, uw medische gegevens blijven dus geheim.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak