De internationale dag van de fysiotherapie

De internationale dag van de fysiotherapie

Vandaag is het de internationale dag van de fysiotherapie! De fysiotherapie zoals wij die nu kennen komt uit de negentiende eeuw. Een vak met een rijke geschiedenis dus. Fysiotherapeuten hebben een reden om trots te zijn op hun beroep en deze geschiedenis. Het vak heeft zich ontzettend ontwikkeld de afgelopen eeuw.

De opkomst van ‘evidence based practice’ in de jaren tachtig van de vorige eeuw zorgde voor nieuwe inzichten binnen de zorg en de fysiotherapie. Zorgverzekeraars wilden steeds meer wetenschappelijk onderbouwde behandelingen zien en fysiotherapeuten moesten dit kunnen aantonen. Ook was er een duidelijke verandering te zien in maatschappelijke en culturele normen en waarden met betrekking tot gezondheid. De burger is als consument mondiger, we kregen te maken met vergrijzing, zijn meer (extreme) sporten gaan doen en er kwam een marktwerking in de zorg.

De laatste 20 jaar is er ook veel nadruk gelegd op kwaliteitseisen. De fysiotherapie kreeg te maken met uniform behandelen, richtlijnen, verplichte bij- en nascholing, een centraal kwaliteitsregister (CKR) en verplichte registratie daarin. Een andere grote verandering was dat op 1 januari 2006 de Wet directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) in werking trad, waarbij patiënten zonder verwijzing rechtstreeks terecht kunnen bij een fysiotherapeut voor screening en onderzoek van de klachten.

Tot op de dag van vandaag worden therapeuten evidence based opgeleid en maken we bewuste keuzes in de behandeling van patiënten. Er wordt veel onderzoek gedaan naar verschillende behandelmogelijkheden maar ook naar therapie vs operaties. De zorg wordt steeds meer digitaal ondersteund door afsprakenapps, online huiswerkoefeningen en waar nodig een beeldbelconsult. Wie had dat gedacht 100 jaar geleden?

Ook handtherapie is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Eerst hadden mensen er nog nooit van gehoord en nu zijn er door het hele land handtherapeuten te vinden die zijn gespecialiseerd in de bovenste extremiteit.

Wilt u meer weten over het werk als handtherapeuten, lees dan ook eens deze blog.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06 Plan een intake