revalidatie-oefening-xperthandtherapie

Revalidatiezorg

Op zes van onze vestigingen bestaat de mogelijkheid om onder gedegen begeleiding een poliklinisch revalidatietraject te doorlopen onder supervisie van een revalidatiearts. Het revalidatietraject wordt aangeboden in samenwerking met Xpert Clinics Revalidatie. Xpert Clinics Revalidatie is in het bezit van het ZKN–keurmerk.

Verwijzing en vergoeding

Voor poliklinische revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van uw arts nodig. De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u al een verwijzing heeft voor revalidatiebehandeling of voor de revalidatiearts, kunt u zich direct aanmelden. Zonder verwijzing kunt u wel gezien worden door de handtherapeut. Als deze vaststelt dat u in aanmerking komt voor het revalidatietraject, kan een verwijzing alsnog worden aangevraagd.

Voor wie is het revalidatietraject geschikt?

Het revalidatietraject is geschikt voor patiënten waarbij sprake is van een complexe zorgvraag en/of voor patiënten waarbij behandeling met reguliere fysiotherapie of ergotherapie onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • ​Meervoudig letsel of complexe operatieve ingrepen aan de hand, pols en/of arm;
  • Langdurige (onbegrepen) pijnklachten;
  • RSI-klachten;
  • KANS-klachten (Klachten aan de Arm, Nek of Schouder);
  • Arbeidsgerelateerde hand-, pols-, en armproblemen;
  • Lichamelijke en/of psychische beperkingen t.g.v. een probleem aan de hand, pols en/of arm.

Waaruit bestaat het traject?

Eerst heeft u een pre-intake gesprek met de handtherapeut, waarna in een gezamenlijk gesprek met u en de revalidatiearts wordt bepaald of poliklinische revalidatie gewenst is en welke behandelaars het beste bij het behandeltraject betrokken kunnen worden. Dit team van specialisten werkt samen met u aan uw persoonlijk behandelprogramma, dat alle facetten bevat die u nodig heeft om te leren omgaan met uw klachten en uw zelfredzaamheid te vergroten

Interdisciplinair behandelteam

Ons interdisciplinair behandelteam bestaat uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en een maatschappelijk werker. Welke van deze beschikbare disciplines betrokken worden bij een poliklinisch revalidatietraject wordt voor iedere patiënt individueel bepaald.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de site van Xpert Clinics Revalidatie

Xpert Clinics Revalidatie

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 06Maak een afspraak